Regulamin konkursu „Naturalnie z pudełka – Fresh&Natural” z dnia 15.07.2016r.

Regulamin konkursu „Naturalnie z pudełka – Fresh&Natural” z dnia 15.07.2016r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Organizatorem konkursu „Naturalnie z pudełka – Fresh&Natural” z dn. 15.07.2016r., zwanego dalej „Konkursem” jest firma Piotr Kwiatek IT Consulting, ul. Bernardyńska 16B/94, 02-904 Warszawa (dalej zwana: …