Regulamin konkursu „INSPIrational Planner” z dnia 10. października 2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Organizatorem konkursu „INSPIrational Planner” z dn. 10.10.2015r., zwanego dalej „Konkursem” jest firma Piotr Kwiatek IT Consulting, ul. Bernardyńska 16B/94, 02-904 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). § …