Regulamin konkursu „Naturalnie z pudełka – Pixie Cosmetics” z dnia 09.05.2016r.

Regulamin konkursu „Naturalnie z pudełka – Pixie Cosmetics” z dnia 09.05.2016r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Organizatorem konkursu „Naturalnie z pudełka – Pixie Cosmetics” z dn. 09.052016r., zwanego dalej „Konkursem” jest firma Piotr Kwiatek IT Consulting, ul. Bernardyńska 16B/94, 02-904 Warszawa (dalej zwana: …